BIOGRAFIJA

Model Girl

Duvački kvintet SLOWIND

Srijeda, 15. maj 2019, 20:00                                                                       Crkva Sv. Josipa Marijin Dvor
Duvački/Puhački kvintet SLOWIND
                  Aleš Kacjan, flauta
                  Matej Šarc, oboa
                  Jurij Jenko, klarinet
                  Metod Tomac, horna
                  Paolo Calligaris, fagot

DUVAČKI KVINTET SLOWIND osnovan je prije tridesetdvije godine, te se profilirao kao jedan od najznačajnijih izvođačkih ansambala savremene muzike na tlu Slovenije. Misija kvinteta je da kroz mnoštvo narudžbi izvodi i time podržava mlade slovenačke kompozitore, te njihova djela predstavi publici kako u zemlji, tako i u svijetu. Ovaj kamerni ansambl do sada je sarađivao sa etabliranim svjetskim kompozitorima kao što su Vinko Globokar, Robert Aitken, Heinz Holliger, Jürg Wyttenbach, Vito Žuraj, Ivan Fedele, Tošio Hosokava, Uroš Rojko, Martin Smolka, Volker Staub, Ivo Nilson, Gérard Buquet, Niels Rosing Schow, Brice Pauset i drugi, koji su neka od svojih djela i posvetili ansamblu. Slowind tako redovno učestvuje i na prestižnim festivalima savremene muzike: Ars Musica u Briselu, Biennale Bern, Klangspuren Innsbruck, New Music Concerts Series Toronto, Contempuls Prag, Théâtre Dunois Pariz, Venecijansko bienale, Zagrebačko muzičko bienale, festival Ars Nova radijske stanice SWR Stuttgart, te Međunarodni muzički festival Takefu (Japan). Kvintet je istovremeno i organizator kraćeg proljetnog festivala Slowindova pomlad, te većeg jesenskog Festivala Slowindu Sloveniji, koji će se ove godine održati po dvadeseti put, a sve u znaku savremene muzike. U okviru ovog Festivala kvintet je imao priliku nastupati sa istaknutim umjetnicima među kojima su Heinz Holliger, Robert Aitken, Alexander Lonquich, Arvid Engegård, Aleksandar Madžar, Steven Davislim, Christiane Iven, Matthias Pintscher, Matthias Würsch, Naoko Jošino, Majumi Mijata i dr. Pored promocije manje poznatih djela 20. i 21. stoljeća kroz vlastite izvedbe, Slowind jemu okviru Festivala i domaćin brojnim priznatim stranim ansamblima za savremenu muziku, članovima slovenskih simfonijski orkestara i horovima. Festivalski sadržaji se redovno snimaju i emituju u programima Radio Slovenija, a snimci koncerata stižu i do drugih evropskih radio stanica poput BBC3, holandskog radija i dr. Za svoje dosadašnje djelovanje ansambl je osvojio i nekoliko nagrada: 1999. godine osvoja Župančićevu, 2003. Prešernovu, a 2013. Betettovu nagradu. Ansambl čine flautista Aleš Kacjan, oboista Matej Šarc, klarinetista Jurij Jenko, hornista Metod Tomac, te fagotista Paolo Calligaris.