25. SVEM

 

 

 

O PROGRAMU:

 

 

 

4. Koncert Gudački kvartet Tartini i Darko Brlek, 13.5.2019, 20:00, Bošnjački institut
Gudački kvartet Tartini iz Slovenije se za 25. izdanje SVEM-a vraća u Sarajevo uz novi program kamerne muzike na kojem će se pridružiti i klarinetista Darko Brlek. Od kamernog djela za gudače jednog od najznačajnijih slovenačkih kompozitora, Lucijana Marija Škerjanca, preko Kvinteta za klarinet i gudački kvartet u B duru Carl Maria von Webera, do jedinog Gudačkog kvarteta iz pera Maurice Ravela, onog u F duru, muzičari Tartini sastava kreirali su koncizan, no u svakom slučaju stilski raznovrstan muzički sadržaj koji zasigurno zadovoljava različite muzičke ukuse.

Concert String Quartet Tartini and Darko Brlek, May 13, 2019, 8 pm, Bosniak institute
String quartet Tartini from Slovenia will return to Sarajevo for the 25th edition of SVEM with a new chamber music program, featuring clarinetist Darko Brlek as a concert guest. From chamber work for strings written by one of the most important Slovenian composers, Lucijan Marija Škerjanc, through Clarinet Quintet in B-flat Major of Carl Maria von Weber, to the only String quartet written by Maurice Ravel, that in F Major, musicians of the Tartini ensemble created a concise, but yet stilistically versatile musical content, certainly satisfying various musical tastes.