header image

Kontakt

FONDACIJA ZA MUZIČKE UMJETNOSTI
Trg Barcelone 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
info@maf.ba

Ninoslav VERBER, predsjednik Fondacije i umjetnički direktor SVEM-a
info@maf.ba
Minka SKENDERAGIĆ, sekretarica
minka.skenderagic@maf.ba
+387 61 358 000, +387 61 312 080
Esma SULEJMANAGIĆ, glasnogovornica
esma.sulejmanagic@maf.ba