header image

Kontakt

FONDACIJA ZA MUZIČKE UMJETNOSTI
Trg Barcelone 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
info@maf.ba

Ninoslav VERBER, predsjednik Fondacije i umjetnički direktor SVEM-a
info@maf.ba
Dr.sc. Marina ŠAPINA KORJENIĆ, poslovna sekretarica
marina.sapina@maf.ba
+387 61 136 009