header image

Kontakt

FONDACIJA ZA MUZIČKE UMJETNOSTI
Trg Barcelone 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
info@maf.ba

Ninoslav VERBER, predsjednik Fondacije
info@maf.ba
Lejla HASANBEGOVIĆ, izvršna direktorica
lejla.hasanbegovic@maf.ba
+387 61 211 795
Esma SULEJMANAGIĆ, glasnogovornica
esma.sulejmanagic@maf.ba

 


Naša lokacija

Mi se nalazimo......