header image

Kontakt

FONDACIJA ZA MUZIČKE UMJETNOSTI
Trg Barcelone 3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
info@maf.ba

Ninoslav VERBER, predsjednik Fondacije i umjetnički direktor SVEM-a
info@maf.ba
Silvana Jakupović Bečei, sekretarica/tajnica Fondacije
silvana.jakupovic.becei@maf.ba
+387 61 312 080